چه کاری؟
استان خراسان شمالی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیروان
حقوق 75 - 18 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مرتضی براتی
 در بجنورد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
حقوق 1 - 2 تومان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آشخانه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیروان
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.irantalent.comدر وبسایت ایران تلنت  (چند ساعت پیش)
گروه صنعتي صباح | Sabah Industries Group
 در بجنورد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
تا 45 ساله
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیروان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اسفراین
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آشخانه
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
گروه صنعتی عباسپور-آدرین
 در بجنورد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت 12 میلیون تومان - پورسانت تا سقف 3 درصد - پاداش های دوره ای - مکان های مشخص شده جهت مراجعه فروشنده - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
گروه صنعتی عباسپور-آدرین
 در بجنورد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
حقوق وزارت کار - حق مسئولیت - هزینه ایاب و ذهاب - هزینه غذا - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیروان
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:33