مونتاژ
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - تهرانپارس غربی
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در مشهد - شهرک شهید رجایی
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بومهن
امکان دورکاری
پروژه‌ای

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تهران - شهرک ولیعصر
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - دیلمان
حقوق 4,000,000 - 9,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قدس
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
امکان دورکاری
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تهران - کوی مهران
حقوق 9,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در قرچک
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در کرج - مشکین‌دشت
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شهریار
امکان دورکاری
پروژه‌ای
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - اوقاف
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کرج - کمال‌شهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دزفول
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در قم - امامزاده ابراهیم
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در اصفهان - برازنده
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در مشهد - قاسم‌آباد (شهرک غرب)
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در اصفهان - هفتون
حقوق 4,000,000 - 4,500,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 22:10