خیاط
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در جهرم
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در تهران - بازار
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تهران - میدان انقلاب
امکان دورکاری
پروژه‌ای
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در پرند
حقوق 25 - 6 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در کرج - مارلیک
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در بروجرد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در مشهد - عبدالمطلب
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - شهرک کیانشهر
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 3 - 4 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در کرج - منظریه
امکان دورکاری
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نسیم شهر
حقوق 3 - 15 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در شیراز - زرهی
امکان دورکاری
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در کرج - منظریه
امکان دورکاری
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در اهواز - نادری
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تبریز
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در شیراز - محله سر دزک
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در مشهد - عبدالمطلب
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
حسینی
 در سقز
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در گلپایگان
حقوق 2 - 25 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 13 بهمن 1401، ساعت 11:14