تولید محتوا
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت جابینجا (چند ساعت پیش)
نورافیلم | Noora Film
 در تهران
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا (2 روز پیش)
استودیو 4k | Studio 4K
 در مشهد
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
jobinja.irدر وبسایت جابینجا (1 روز پیش)
استایل آپ | Style Up
 در تهران
حقوق 7,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobinja.irدر وبسایت جابینجا (2 روز پیش)
سایا ابزار صنعت | Saya Abzar Sanat
 در تهران
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
parscoders.comدر وبسایت پارسکدرز (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5,000 - 100,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در Tehran
حقوق 2,000,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 192,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (1 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 50,000 - 55,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در Tehran
حقوق 1,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
parscoders.comدر وبسایت پارسکدرز (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 750,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (1 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 2,000,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (1 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 83,000 - 83,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (چند ساعت پیش)
 در Tehran
حقوق 500,000 - 500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (1 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 50,000 - 95,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (1 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 80,000 - 80,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
jobinja.irدر وبسایت جابینجا (3 روز پیش)
کیاسرما ایرانیان | kiasarma iranian
 در تهران
حقوق 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (2 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 70,000 - 100,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (2 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (2 روز پیش)
 در Tehran
حقوق 55,000 - 55,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 13 بهمن 1401، ساعت 12:07