کارشناس فنی آقا
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
 در اصفهان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
سرویس رفت و برگشت - حقوق: توافقی و بر مبنای توانایی فرد
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند لحظه پیش)
آوا صنعت مهر چهلستون
 در اصفهان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی - بیمه - ناهار - پاداش - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار) - بیمه - ناهار - گاها اضافه کار دارد - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی (حداقل اداره کار)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
تسلا صنعت کوشاب
 در تهران - شهریار، جاده آدران، بعد از چراغ قرمز...
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - پاداش - بیمه - پاداش

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
بازرگانی و صنعتی پدید
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
7 سال سابقه
بیمه - سرویس رفت و برگشت - صبحانه - ناهار - اسکان - تامین محل اسکان - بیمه تامین اجتماعی از بدو استخدام - غذا (صبحانه و نهار طبق کانتر کارگاه) + کمک هزینه شام - هزینه رفت و برگشت کارجویان غیر بومی به خرمشهر، به عهده کارجو می باشد. - حقوق به صورت فیکس با عدد خالص(کسورات بیمه و مالیات ندارد) (توجه: عیدی و سنوات در حقوق لحاظ می شود و پرداختی غیر از حقوق در پایان سال از این بابت وجود ندارد) - حضور به صورت اقماری و به ازای هر 25 روز حضور - 5 روز مرخصی لحاظ می شود.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
صنایع اتومبیل آرمکو
 در کرج
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق تواف��ی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی - سرویس از کرج و شهر قدس - ناهار - پکیج های مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
تلفر
 در اصفهان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - حقوق و مزایای مکفی (با رده بندی توانایی و مهارت) - سرویس ایاب و ذهاب اصفهان - سرویس ایاب و ذهاب اصفهان
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
آموزشگاه کاررشد
 در اصفهان
فقط آقا
www.irantalent.comدر وبسایت ایران تلنت (چند ساعت پیش)
|
 در تهران
Full Time
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی - هزینه ایاب ذهاب، نهاری و حق شارژ موبایل - طرح انگیزشی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تهران - منطقه ۶، ایرانشهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
نیکو ستاره قشم
 در تهران - منطقه ۵، اباذر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه - پاداش - پورسانت - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
دیبا صنعت مروارید باختر
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه درمان تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه درمان تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه درمان تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
رامان فیدار سازه
 در تهران
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه تامین اجتماعی از روز اول کاری - بیمه تکمیلی (اختیاری) - پرداخت منظم حقوق ماهیانه - پاداش و پورسانت - کلاس آموزشی - محیطی پویا - بیمه تامین اجتماعی از روز اول کاری - بیمه تکمیلی (اختیاری) - پرداخت منظم حقوق ماهیانه - پاداش و پورسانت - کلاس آموزشی - محیطی پویا
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
علم فناوری سوبار منطقه آزاد انزلی
 در رشت
حقوق 7,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - ناهار - بن خرید - سرویس رفت و برگشت تا رشت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
افرا چوب سبز ایرانیان
 در اصفهان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - حقوق ثابت - سرویس رفت و برگشت به کارخانه (شهرک صنعتی سجزی) - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - حقوق ثابت - سرویس رفت و برگشت به کارخانه (شهرک صنعتی سجزی) - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - حقوق ثابت - سرویس رفت و برگشت به کارخانه (شهرک صنعتی ��جزی) - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - حقوق ثابت - سرویس رفت و برگشت به کارخانه (شهرک صنعتی سجزی) - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - حقوق ثابت - سرویس رفت و برگشت به کارخانه (شهرک صنعتی سجزی) - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - حقوق ثابت - سرویس رفت و برگشت به کارخانه (شهرک صنعتی سجزی) - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش - وام
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
پارس همراه کاسپین منطقه آزاد انزلی(تکنولایف)
 در تهران - منطقه ۷، سهروردی - باغ صبا
حقوق 12,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - دریافت حقوق و مزایای منظم در اول هر ماه - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - پرداخت پاداش عملکرد - بیمه عمر و حادثه - هدایای غیر نقدی و ارزاق مصرفی - محیط مناسب کاری و امنیت شغلی - تسهیلات وام - در محدوده ایستگاه مترو مفتح
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در اهواز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
10 سال سابقه
حقوق ثابت - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - بیمه تکمیلی - اضافه کاری - حقوق ثابت - اضافه کاری - بیمه تکمیلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
گروه تانا انرژی
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
6 سال سابقه
بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - حقوق به موقع - کمک هزینه ایاب و ذهاب (پرسنل اقماری) - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - حقوق به موقع - کمک هزینه ایاب و ذهاب (پرسنل اقماری) - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - حقوق به موقع - کمک هزینه ایاب و ذهاب (پرسنل اقماری) - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - حقوق به موقع - کمک هزینه ایاب و ذهاب (پرسنل اقماری) - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - حقوق به موقع - کمک هزینه ایاب و ذهاب (پرسنل اقماری)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
آسفالت گستر نصر یزد
 در یزد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه - حقوق به صورت توافقی - عیدی - سنوات
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
حقوق توافقی و پاداش - بیمه تامین اجتماعی - حقوق توافقی و پاداش - بیمه تامین اجتماعی - حقوق توافقی و پاداش - بیمه تامین اجتماعی - حقوق توافقی و پاداش - بیمه تامین اجتماعی - حقوق توافقی و پاداش - بیمه تامین اجتماعی - حقوق توافقی و پاداش - بیمه تامین اجتماعی
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 07:20