مهندس مکانیک جهت فعالیت
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
بهران آسانبر
 در تهران
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - بیمه - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
مادوی
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پورسانت
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
پترو نیکان تجهیز آسیا
 در تهران - کرج، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین،...
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه تکمیلی - ناهار - حقوق به موقع

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
آروند پژوه صنعت
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه - پاداش - حقوق ثابت - اضافه کار - پاداش
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
آروند پژوه صنعت
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه - پاداش - حقوق ثابت - اضافه کار - پاداش - حقوق ثابت - بیمه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت صنعت نفت ایران (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
از مهندسین صنایع یا مکانیک (خانم) آشنا به زبان انگلیسی جهت فعالیت در واحد فروش و پروژه دعوت به همکاری
در وبسایت نیازروز (2 روز پیش)
استار ثبت
 در تهران
از کلیه مهندسین محترم در رشته های: عمران ( تمام گرایش ها ) نقشه برداری معماری شهر سازی مکانیک برق دولتی تحت هیچ شرایطی نمیتوانند به عنوان مدیرعامل، هیئت مدیره یا سهامدار بیش از 5 درصد...
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
پترو نیکان تجهیز آسیا
 در کرج - کرج، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین،...
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه تکمیلی - ناهار - حقوق به موقع
در وبسایت ای استخدام (2 روز پیش)
بهران آسانبر
 در تهران
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال - بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - مزایای حقوق (مذاکره) - بیمه - پاداش های موردی - امنیت شغلی - امکان رشد فنی و کاری - محیط پویا و فعال
در وبسایت صنعت نفت ایران (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
از مهندسین صنایع یا مکانیک خانم جهت فعالیت در واحد فروش و پروژه دعوت به همکاری می شود.
در وبسایت صنعت نفت ایران (3 روز پیش)
 در کهریزک
از مهندسین مکانیک آشنا به کنترل کیفیت و نقشه کشی جهت فعالیت در محدوده کهریزک دعوت به همکاری می نماید.
در وبسایت ای استخدام (3 روز پیش)
پترو نیکان تجهیز آسیا
 در کرج - کرج، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین،...
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه تکمیلی - ناهار - حقوق به موقع
در وبسایت ای استخدام (3 روز پیش)
پایا مدرن کاسپین
 در رشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی
در وبسایت ای استخدام (3 روز پیش)
 در اصفهان
نیمه‌وقت
حقوق به صورت جلسه ای تعیین می شود - در صورت انجام پروژه مبلغی به صورت توافقی پرداخت می شود
در وبسایت ای استخدام (3 روز پیش)
 در اصفهان
نیمه‌وقت
حقوق به صورت جلسه ای تعیین می شود - در صورت انجام پروژه مبلغی به صورت توافقی پرداخت می شود
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در تهران - فتح
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (4 روز پیش)
 در تهران
نیمه‌وقت
حقوق به صورت جلسه ای تعیین می شود - در صورت انجام پروژه مبلغی به صورت توافقی پرداخت می شود
در وبسایت ای استخدام (4 روز پیش)
پایا مدرن کاسپین
 در رشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی - حقوق توافقی و مکفی به همراه تمام مزایای قانونی - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی از بدو ورود - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی و بن معیشتی
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:31