امور دفتری و کارپرداز
گلستان، گنبدکاووس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:00