بین‌المللی خاورمیانه همکار
کرمانشاه، کرمانشاه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
همایون
 در کرمانشاه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 - 6 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 3,500 - 3 تومان
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (2 روز پیش)
سلیمی
 در کرمانشاه
🔸)جذب همکار برای شرکت که میتوانید از طریق اینستاگرام و... است که بدون هیچ گونه مشکلی فعالیت دارد توصیه می کنم در کنار الباقی کارها ، کار چهارم ( جذب متقاضی یا همکار
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:35