چه کاری؟
چهارمحال وبختیاری، شهرکرد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در شهرکرد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
ایثار
 در شهرکرد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط خانم
تمام وقت
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
پاره وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
تاراز کار
 در شهرکرد
فقط آقا
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 10 تیر 1401، ساعت 02:28