نیروی آقا نظافت آبدارچی
استان همه شهر ها
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام نیروی آقا نظافت آبدارچی در استان همه شهر ها

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (یک‌شنبه 8 مرداد 1402)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (سه‌شنبه 20 تیر 1402)
 در سراسر کشور
اتحادیه کفاشان دست دوز تهران نیروی خدماتی آقا جهت نظافت و آبدارچی با بیمه و مزایای قانون کار مدرک دیپلم
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (سه‌شنبه 15 فروردین 1402)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 11 آذر 1400)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 11 آذر 1400)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 11 آذر 1400)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 11 آذر 1400)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 11 آذر 1400)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 11 آذر 1400)
رهاورد سفیران کیهان
 در سراسر کشور
شرکت فعال در تهران به نفر نیروی خانم یا آقا با شرایط زیر نیازمند است : - حداقل مدرک سیکل - آشنا به امور مرتبط با تشریفات و پذیرایی و نظافت - دارای ضامن و معرف معتبر...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 31 تیر 1400)
شرکت ایده
 در سراسر کشور
شرایط احراز: - اخلاق حرفه ای - آشنایی با اصول نظافت، خدمات و آیین تشریفات و پذیرایی - دارای گواهینامه رانندگی - دارا بودن ظاهری مناسب و مرتب - حداکثر سن 40 سال - ترجیحا ساکن غرب...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 31 تیر 1400)
شرکت ایده
 در سراسر کشور
شرایط احراز: - اخلاق حرفه ای - آشنایی با اصول نظافت، خدمات و آیین تشریفات و پذیرایی - دارای گواهینامه رانندگی - دارا بودن ظاهری مناسب و مرتب - حداکثر سن 40 سال - ترجیحا ساکن غرب...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 31 تیر 1400)
شرکت ایده
 در سراسر کشور
شرایط احراز: - اخلاق حرفه ای - آشنایی با اصول نظافت، خدمات و آیین تشریفات و پذیرایی - دارای گواهینامه رانندگی - دارا بودن ظاهری مناسب و مرتب - حداکثر سن 40 سال - ترجیحا ساکن غرب...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 31 تیر 1400)
شرکت ایده
 در سراسر کشور
شرایط احراز: - اخلاق حرفه ای - آشنایی با اصول نظافت، خدمات و آیین تشریفات و پذیرایی - دارای گواهینامه رانندگی - دارا بودن ظاهری مناسب و مرتب - حداکثر سن 40 سال - ترجیحا ساکن غرب...
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (پنج‌شنبه 31 تیر 1400)
شرکت ایده
 در سراسر کشور
شرایط احراز: - اخلاق حرفه ای - آشنایی با اصول نظافت، خدمات و آیین تشریفات و پذیرایی - دارای گواهینامه رانندگی - دارا بودن ظاهری مناسب و مرتب - حداکثر سن 40 سال - ترجیحا ساکن غرب...
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 4 مهر 1402، ساعت 06:03