بازاریاب
مرکزی، اراک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (2 روز پیش)
کارتخوان پارمیس
 در اراک
فقط خانم
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی - فوق‌لیسانس
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 9 - 20 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در اراک
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (2 روز پیش)
کارتخوان پارمیس
 در اراک
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی - فوق‌لیسانس
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 4,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - وام - ساعات کاری منعطف - هدایای مناسبتی - پورسانت عالی و قابلیت رشد پلکانی در دریافتی ماهانه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
حقوق 10 - 22 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
تمام وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - وام - ساعات کاری منعطف - حقوق ثابت و مزایا - پورسانت عالی - هزینه ایاب و ذهاب - پاداش فروش - بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در اراک
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 15 - 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
کانون پاسارگاد اراک
 در اراک
بیمه دارد
امکان دورکاری
فقط خانم
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
3 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - شرایط حقوقی به 3 صورت به اختیار: - حقوق ثابت + پورسانت - فقط حقوق اداره کاری - فقط پورسانت - شرایط همکاری به 2صورت زیر است - حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی - حقوق ثابت + پورسانت - بصورت پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:49