واعزام پرستار کودک ،سالمندونظافتچی
مازندران، ساری
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در ساری - طبرستان
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ساری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در ساری - دخانیات
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ساری
حقوق 5 - 12 تومان
سایر
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در ساری - سلمان فارسی
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
خانم مالجو
 در ساری - بلوار خزر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در ساری - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
قنبری
 در ساری - بلوار آزادی
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
•••
 در ساری - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در ساری - پیروزی
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
رستوران مالت لانژ 10 پلاس
 در ساری
حقوق 7,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - پورسانت - بن خرید - سهام تشویقی - اتاق بازی - بن غذای نقدی و غیر نقدی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در ساری - بلوار خزر
حقوق 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
نمایندگی بیمه آسیا
 در ساری - امام حسین
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در ساری - پیوندی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
محمدرضا اسماعیلی
 در ساری - پیروزی
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ساری
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
بنیامین
 در ساری - بلوار امیرمازندرانی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در ساری - طبرستان
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در ساری - شهبند
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 12 خرداد 1402، ساعت 19:00