مهندس برق قدرت جزیره
خوزستان، اهواز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیان آباد
بیمه دارد
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - شهرک نفت
پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - امانیه
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - باهنر
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
ساختمانی و تاسیساتی حیدر بابا
 در اهواز
فقط آقا
تمام‌وقت
10 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
پترو پویا تجارت اروند
 در اهواز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - اسکان - غذا - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی (در صورت خواست فرد)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اهواز
بیمه دارد
تمام‌وقت
پایه حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه حوادث - کرایه رفت و آمد شهرستان - کمک هزینه رفت و آمد درون شهری - پورسانت فروش محصولات به پایگاهها - پاداش های فروش ماهیانه و فصلی - عیدی و سنوات پایان سال - ارتقاء شغلی در صورت توانمندی - آموزش های حرفه ای کار توسط مربیان و اساتید مجرب - (متقاضیانی که جویای شغلی هستند که با کوشش و تلاش و شایستگی درآمد بالای 15 میلیون به دست بیاورند این آگهی فرصت بسیار مناسبی برای آنها است.)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اهواز
بیمه دارد
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - پایه حقوق اداره کار - کرایه رفت و آمد شهرستان - کمک هزینه رفت و آمد درون شهری - پورسانت از کف فروش - پورسانت از جمع آوری وصول مطالبات - پورسانت فروش محصولات خاص - جوایز فروش از طرف کارخانه - پاداش های فروش ماهیانه و فصلی - عیدی و سنوات پایان سال - ارتقاء شغلی در صورت توانمندی - آموزش های حرفه ای کار توسط مربیان و اساتید مجرب - متقاضیانی که جویای شغلی هستند که با کوشش و تلاش و شایستگی درآمد بالای 15 میلیون به دست بیاورند این آگهی فرصت بسیار مناسبی برای آنها است.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
پل دژ ماندگار
 در اهواز
تمام‌وقت - کاراموزی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - گلستان
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیان آباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
گروه صنعتی نوین چوب خوزستان
 در اهواز
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانپارس
حقوق 3 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - رسالت
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیان آباد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اهواز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - پاداش - مطابق قانون کار - عیدی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
ماشین سازی تاشا
 در اهواز
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
ماشین سازی تاشا
 در اهواز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
ماشین سازی تاشا
 در اهواز
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 18 خرداد 1402، ساعت 23:08