بازاریاب
خوزستان، اهواز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب
 در اهواز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - کوی مهدیس
بیمه دارد
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
گروه سولیکو (کاله)
 در اهواز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه تکمیلی - هزینه ایاب و ذهاب

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - پادادشهر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - گلستان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اهواز
بیمه دارد
تمام وقت
بیمه - پورسانت - حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - کیانشهر
حقوق 8 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - کیانپارس
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کمپلوی شمالی (لشکر)
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - پادادشهر
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در اهواز - آزادگان
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - نادری
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - نادری
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانپارس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - نادری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - نادری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اهواز - پادادشهر
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اهواز - کمپلوی شمالی (لشکر)
حقوق 20 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
کانون تبلیغات روناک
 در اهواز
حقوق 7,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
بیمه - پاداش - پورسانت - وام - ساعات کاری منعطف - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی - فضای استراحت - اتاق بازی - پرسنل فروش و ارتباطات آژانس تبلیغات فارغ از بحث حقوق ثابت میتوانند از امکانات تشویقی پورسانتف پاداش و کمک هزینه های آموزشی نیز بهرمند شوند.
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - امانیه
حقوق 6 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:31