چه کاری؟
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در تبریز

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت جاب تو جاب (چند لحظه پیش)
شرکت آلتین سگال رایا مهر واردکننده تلفن همراه
 در تبریز
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام وقت
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی
1 سال سابقه
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
 یکی اضافه کن
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
3 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی - فوق‌لیسانس
3 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
2 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
2 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
10 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شرکت قطعات خودرو آرین میلاد تبریز
 در تبریز
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حق مسئولیت - وعده غذایی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
بسته بندی آذر زیبا نقش تبریز
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق و مزایا طبق قانون کار اول هر ماه - بیمه تامین اجتماعی از روز اول
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حق مسئولیت - وعده غذایی - بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حق مسئولیت - وعده غذایی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حق مسئولیت - وعده غذایی - بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حق مسئولیت - وعده غذایی - بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - حقوق مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - حق مسئولیت - وعده غذایی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
توافقی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
نگاران طرح تبریز
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - شام - حقوق مطابق قانون کار
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
آرمان گلدشت
 در تبریز - تبریز، نصف راه، جنب پاساژاشکان، بن بست...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
کلیه پذیرفته شدگان از حقوق و مزایای قانونی آخر ماه و آخر سال برخوردار خواهند شد: - ایاب و ذهاب، حق غذا، عیدی، پاداش ، پایانکار و مانده مرخصی و...) + مزایای شغلی بر اساس رتبه بندی و رده بندی (حق جذب،حق ماموریت،حق تخصص،حق تجربه و حق ارزیابی ماهانه) + پورسانت + پاداش + بیمه تامین اجتماعی( از اولین روز شروع بکار) و بیمه تکمیلی - کلیه پذیرفته شدگان از حقوق و مزایای قانونی آخر ماه و آخر سال برخوردار خواهند شد: - ایاب و ذهاب، حق غذا، عیدی، پاداش ، پایانکار و مانده مرخصی و...) + مزایای شغلی بر اساس رتبه بندی و رده بندی (حق جذب،حق ماموریت،حق تخصص،حق تجربه و حق ارزیابی ماهانه) + پورسانت + پاداش + بیمه تامین اجتماعی( از اولین روز شروع بکار) و بیمه تکمیلی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تبریز
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
حقوق توافقی
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
حقوق توافقی (بیشتر از قانون کار) - پاداش رضایتمندی - بیمه تامین اجتماعی - سرویس ایاب ذهاب - نهار - بیمه تامین اجتماعی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - نهار - حقوق توافقی - پاداش
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 6 تیر 1401، ساعت 10:51