کاردر نقاشیه ماشین ماهرونیمه
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 75 - 12 تومان
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 30 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 13 - 14 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
نورد کاران فولاد غرب آذر ناب خاوری
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
سیال سازان آذران تدبیر
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - ناهار - پاداش بهره وری - حقوق توافقی - تعاونی مصرف - سانس اختصاصی ورزشی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 3 - 6 تومان
امکان دورکاری
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
دقیق تراش پنج تبریز
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
حقوق و مزایای مکفی و توافقی - بیمه تامین اجتماعی - کمک هزینه ایاب و ذهاب
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 25 - 15 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 25 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 16 خرداد 1402، ساعت 10:12