دعوت به همکاری درمحیطی
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند لحظه پیش)
پخش آذر کیهان
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق و مزایای قانون کار - کمک هزینه ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - حقوق و مزایای قانون کار - کمک هزینه ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 4 - 6 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
آلاکس ایران کیش
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق: قانون کار (توافقی)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
آلاکس ایران کیش
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق: قانون کار (توافقی) - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق: قانون کار (توافقی)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
آلاکس ایران کیش
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق: قانون کار (توافقی) - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق: قانون کار (توافقی) - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق: قانون کار (توافقی)
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 5 - 6 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رف�� و برگشت - نهار - حقوق قانون کار - حق مسئولیت - اضافه کاری - پاداش - بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - نهار - حقوق قانون کار - حق مسئولیت - اضافه کاری - پاداش
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
گروه مصیبی
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق و مزایای توافقی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 2 تومان
‌تمام‌وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
نوآوران ویراتات (نوویتا) | NOVITA
 در تبریز
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
رضوان دانه تبریز
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
اسپورتلند
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بیمه - بن خرید - حقوق مطابق قانون کار - عیدی و پایان کار - اضافه کاری - بن خرید از مجموعه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
پخش سراسری هاتف پایلار
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
حقوق وزارت کار با تمامی ضوابط با شرایط - عیدی و پاداش و مرخصی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - پاداش فروش تامین کننده - پورسانت از فروش - ایاب و ذهاب برای مسیر های دور - درخواست گیری آنلاین و دسترسی آسان به قیمت ها و شرایط فروش و موجودی انبار - پس از تایید، آموزش و حضور در مسیر نیازی به حضور روزانه در دفتر نمی باشد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:56