کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
دعوت به همکاری در کافه رستوران ملورین آشپز یک نفر مسئول سالن سالن دار. خانم یا آقا یک نفر گارسون دو نفر. خانم یا آقا آدرس: ناحیه صنعتی مرکز خرید سیتی سنتر طبقه چهارم کافه رستوران ملورین