کارپیشهphone پشتیبانی: 0903 - 7898863ثبت آگهی
به راننده خاور ۶۰۸,با گواهینامه رانندگی پایه جهت کار در مجتمع فولاد با بیمه نیازمندیم .نهار راننده هم هم به عهده شرکت است با حقوق ثابت ۱۸۰۰_۲میلیون تومان بعلاوه بیمه