از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

چطور یک کارشناس فروش ماهر شویم؟

کارشناس فروش

1400/08/18
آرش عسکری
مطالعه کتاب های فروش و فنون مذاکره
شرکت در برنامه ها و همایش های فروش و بازاریابی
اهمیت به ظاهر و پوشش مناسب یک کارشناس فروش
06:04
5 تایید
چهارشنبه 5 مهر 1402، ساعت 07:39