از دوستات نظر بگیر

درآمد یک مسئول فنی چقدر است؟

مسئول فنی

1400/07/28
الهام محمدی
میزان درامد مسئول فنی
09:47
مسئول فنی کلینیک MMT
به پزشک مسئول فنی جهت کلنیک MMT برای شیفت صبح و عصر در منطقه ۱ نیازمندیم. جهت هماهنگی فقط تماس گرفته شود.
12 میلیون تومان با بیمه و مزایا
20:58
شنبه 6 آذر 1400، ساعت 23:54