از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

حقوق یک کارشناس فروش در ماه چقدر است؟

کارشناس فروش

1400/08/26
اسرین فرزام
حقوق کارشناس فروش و مدیر فروش چقدر است
22:16
2 تایید
کارن
کارشناس فروش
- انجام فرایند فروش - مشتری مداری - مسئولیت پذیر - دقت بالا - آشنایی با کامپیوتر - قدرت پیگیری بالا - دارای نظم و انضباط کاری
اسرین فرزام
۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال
22:17
چهارشنبه 5 مهر 1402، ساعت 09:03