از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

کارگر ساده، اوپراتور، نگهبانی، حراست 

کارگر ساده

1402/03/07
پیمان شفیعی
30ساله هستم ساکن شهرقدس جویایی کار مثل خیلی‌ها توقع حقوق درخواستی بالاتر از حد تعیین شده وزارت کار و یا سرویس و غذاو اینارو از کارفرما ندارم فقط و فقط بیمه‌ای کامل و حقوق طبق وزارت کار خاستدارم.کار بصورت تمام وقت و شیفت گردشی هم انجام میدم مشکلی در این صورت ندارم 
03:43
2 تایید
سه‌شنبه 11 مهر 1402، ساعت 14:16