از دوستات نظر بگیر

شرح وظایف یک راننده بیل چیست؟

راننده بیل

1400/08/01
رضا پناهی
باسلام ، وظایف راننده ی بیل حضور در اسرع وقت درمحل کار ،قبل از روشن کردن دستگاه آب رادیاتور رو وروغن موتور رو چک کنه ، موقع نهار یا بعدازتعطیلی کار گیریسکاری کنه بموقع روغن موتوررو عوض کنه وهمیشه چه داخل کابین وچه بیرون دستگاه رو تمیز نگه داره و با صاحب دستگاه یا باپیمانکار با احترام برخورد کنه، مؤدب و منظم باشه 
09:31
نیازمند راننده بیل مکانیکی و جرثقیل کارگاهی
نوع همکاری پیمان‌کاری/پروژه‌ای نیاز به سابقه حداقل ۱۰ سال شیوهٔ پرداخت ماهانه ساعات کاری سایر بیمه دارد نیازمند راننده جرثقیل کارگاهی ده تن نیازمند راننده بیل مکانیکی هیوندای جهت کار در تبریز
رضا پناهی
باسلام وظایف راننده ی بیل حضور در اسرع وقت درمحل کار،قبل از روشن کردن دستگاه آب رادیاتور رو وروغن موتور رو چک کنه،موقع نهار یا بعد از تعطیلی کار گیریسکاری کنه،بموقع روغن موتور رو تعویض کنه ،وهمیشه داخل کابین وچه بیرون دستگاه رو تمیز نگه داره،وبا صاحب دستگاه یا با پیمانکار با احترام برخورد کنه،، مؤدب و منظم باشه 
09:35
1 تایید
یک‌شنبه 7 آذر 1400، ساعت 02:36