از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

شرح وظایف و مسئولیت‌های یک مدیر مالی چیست؟

مدیر مالی

1401/03/29
کنترل روزانه اسناد مالی - نظارت بر صحت حساب‌ها - بررسی گزارش کار پرسنل امور مالی - اعلان شرح وظایف پرسنل بخش مالی با توجه به توانایی ها - کنترل مغایرت بانکی و اقلام باز و پیگیری رفع مغایرت - نظارت بر همخوانی حساب‌های تفضیلی با معین و کل و نهایتا با دفتر روزنامه - انطباق تراز افتتاحیه با تراز اختتامیه از سال قبل - تحلیل حساب‌ها قبل از بستن - تجزیه و تحلیل حساب‌ها جهت هیات مدیره و صاحبان سهام - تهیه گزارشات جهت تسهیلات بانکی - نظارت بر حسن انجام کار قراردادهای حقوقی و حقیقی و پیمانه - نظارت بر انجام به موقع تنظیم قراردادهای موقت پرسنلی - نظارت بر تسویه حساب‌های پرسنلی - شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی و اداره کار - همکاری متقابل با موسسات خدمات مالی و حسابرسی -  و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
04:40
کارشناس فروش محصولات ساختمانی
ما یک شرکت تولید کننده قاب های کلید پریز و هالوژن لوکس ساختمانی هستیم. جهت تکمیل کادر فروش ، نیازمند فردی هستیم که بتواند در زمینه فروش محصولاتمون به ما کمک کند. چنانچه شما در زمینه فروش محصولات لوکس ...
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:30