از دوستات نظر بگیر

شرح وظایف یک خیاط چیست؟

خیاط

1400/08/06
من یک چرخ وسردوز دارم خیاطی میکنم جویای کارخیاطی هستم 
22:56
خیاط شومیز و شلوار بیرون بر در کرج
به تعدادی خیاط شومیز حریر و شلوار کرپ بیرون بر حرفه ایی با مزد عالی و تسویه هفته گی
من از بانه هستم 
22:58
1400/08/19
من دوتا چرخ خیاتی سردوز و راسته دوز ودو ست دارم کار کنم ولی تو خونه باشه 
17:53
من دوتا چرخ خیاطی دارم سر دوز و وست دوز دنبا کار در منزل هستم 
17:56
چرخ کار راسته دوز جهت دوخت مانتو با دست مزد
به چند خیاط ماهر جهت همکاری در کارگاه تولیدی نیازمندیم
1400/08/30
فرشته بی نیاز
منم یک چرخ خیاطی دارم دنبال کاردر خانه هستم
16:09
1400/09/16
حسین پاکدل
من چرخ راسته دوز یک سردوز دارم دنبال کار در منزل هستم
18:23
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400، ساعت 12:01