از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

شرح وظایف و مسئولیت‌های یک پیک موتوری چیست؟

پیک موتوری

1400/10/08
موتور سالم داشتن.بموقع رفتن ومسولیت پذیری
21:52
1 تایید
پیک موتوری
نیازمنده یک پیک موتوری در10ساعت کاری،منظم و وقت‌شناس با مزایای هدیه های مناسبتی حقوق+9میلیون
1400/10/15
رساندن بسته له مقصد‌مورد نظر
00:57
1 تایید
1401/06/10
شفیعی
رابطه خوب تیزبودن در مسیر و سالم رساندن کالا و پاکت مورد نطر
12:16
1 تایید
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:08