از دوستات نظر بگیر

همه چیز در مورد شغل راننده بیل

راننده بیل

1400/08/01
رضا پناهی
من از شما میپرسم بااین وضعیت مملکت حقوق یک راننده بیل چقدر باشه بهتر است؟
09:36
راننده کمپرسی ورانندگی بیل به تعداد محدود نیاز مندم
تمام لوازم آسایشی مقدور است
رضا پناهی
من از شما میپرسم بااین وضعیت مملکت حقوق یک راننده بیل چقدر باشه بهتر است؟
09:37
رضا پناهی
با سلام،من بعنوان یک راننده بیل از طرف خودم میتونم بگم،همانطور که پیمانکار یاصاحب کار ازراننده انتظار داره که به موقع در محل کارش حضور داشته باشه ودستگاه رو مثل یک دسته ی گل نگه داره همانطور هم راننده انتظار داره به موقع حقوقش رو دریافت کنه مرخصی ای که میخواد بره یامشکلی که پیش میاد مجبور میشه مرخصی بگیره صاحب کارش من من نکنه و راننده رو درک کنه و فقط کارش رو درنظر نگیره وارزش بذاره به راننده که چطور هم به دستگاه هم به کار وهم به صاحب کارش دلسوزی میکنه همانطور هم صاحب کار به راننده دلسوز باشه 
09:42
1 تایید
شنبه 6 آذر 1400، ساعت 23:45