از دوستات نظر بگیر

چطور یک شاگرد کاشی کار ماهر شویم؟

شاگرد کاشی کار

1400/09/06
من تازه میخواهم شاگرد شوم
08:22
نیازمند شاگرد یا وردست جهت کاشی و سرامیک کاری
نیازمند شاگرد ویا وردست جهت کار کاشی و سرامیک در محدوده شهر کلاچای بصورت دائمی و مسئولیت پدیر پرداخت به موقع حقوق
من تازه میخواهم شاگرد شوم اما نمیدانم اوستای معلومات داری که به شاگرد ظرورت داشته باشه
08:29
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400، ساعت 11:17