از دوستات نظر بگیر

درآمد یک راننده لودر چقدر است؟

راننده لودر

1400/07/29
سلام
درآمد یه راننده لودر چقدره؟
11:42
1 تایید
نیازمند راننده لودر بومی درشهرستان خمین
1400/08/05
سلام  راننده می خواستی
04:47
1 پاسخ
1400/08/14
وحید مردی
سلام راننده می خواستی
سلام من راننده لودر هستم خواستم ببینم برا کجا میخواستین
10:35
یک‌شنبه 7 آذر 1400، ساعت 03:10