از دوستات نظر بگیر

مزایای شغل کارشناس HSE چیست؟

کارشناس HSE

1400/08/01
میلاد سالاری جوبنی
داشتن جایگاه ارزشمند از نظر اجتماعی
پر اهمیت تر شدن این شغل به دلیل جلوگیری از بروز حوادث
کاربرد آن در تمام پروژه ها و کارگاهی داخلی و خارجی
بین المللی بودن آن
حقوق نسبتا مناسب
20:30
شنبه 6 آذر 1400، ساعت 22:54