از دوستات نظر بگیر
دنبال کن

حقوق راننده لودر چقدر است

راننده لودر

1401/08/14
نصرالله شهرویی
راننده لودر هستم ویژه دارم
16:04
1 تایید
علی صیاد
راننده لودر
نیازمندراننده لودرگنبدلی سرخس
حقوق راننده لودر
17:27
1 تایید
1401/09/19
عابدی
راننده لودر هستم ویژه دارم جویای کار
14:33
1401/11/12
محمدرضاپورشیخ علی
راننده لودرم ویژه وفنی خوب 
17:22
راننده برای کمپرسی آکسور،مایلر،بیل کوماتسو،لودرl90
یک شرکت معتبر در زمینه خاک برداری در سطح شهر گرگان نیازمند به ردیف شغلی زیر می‌باشد راننده کمپرسی برای آکسور راننده کمپرسی مایلر راننده برای بیل کوماتسو راننده برای لودر ساعت کاری 6,00الی4بعدازظهر ل...
چهارشنبه 9 فروردین 1402، ساعت 03:00