شرکت توزیع ابزار آروا

شرکت توزیع ابزار آروا

تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت توزیع ابزار آروا

9 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- كارشناس CRM تدوين برنامه جذب، حفظ و توسعه روابط با مشتری اعمال شيوه‌های رفتاری خاص و سفارش...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- كارشناس روابط عمومیوظايف: نوشتن مطلب و فراهم كردن اطلاعات برای رسانه ها و شبكه های اجتماعی شر...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- كارشناس فروش تلفنیشرح وظايف: انجام مكالمات تلفنی كه طبق نيازهای شركت برابر ماموريت شغلی می با...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- كارشناس برنامه‌ريزی فروش همكاری در برنامه ريزی و تهيه طرح های جامع به منظور ايجاد تغييرات لا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- مدير مالی تلاش در جهت تحقق خط‌مشی و اهداف تعيين‌شده توسط مديريت عامل پيشنهاد راهكارهای بهبو...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- كارشناس فروش و بازاريابی حضوری (ميدانی) شناسایی و جمع آوری اطلاعات مشتريان فعلی، بالقوه و از ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- سرپرست فروش شعب امكان ماموريت رفتن و حضور در شعبات در صورت لازم آشنایی كامل به هدفگذاری تنظ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- سرپرست امور عاملين فروش و نمايندگان تسلط بر اصول و فرآيندهای فروش نمايندگان امكان ماموريت ر...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت توزیع ابزار آروا
استان تهران
شرکت توزیع ابزار آروا جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط دعوت به همكاری می ‌نمايد.- كارشناس گرافیک شناخت از مبانی هنرهای تجسمی آشنایی با طراحی پيشرفته آشنایی و شناخت رنگ ها،...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
جمعه 8 اسفند 1399، ساعت 09:58