گروه صنعتی انتخاب

گروه صنعتی انتخاب

تهران،تهران
بیشتر بخوانید

درباره گروه صنعتی انتخاب

46 آگهی استخدام

آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
البرز، کرج
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارمند پشتيبانی فروشحداقل مدرک كاردانی آشنایی با آفيس رو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
اصفهان
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارمند پشتيبانی فروشحداقل مدرک كاردانی آشنایی با آفيس رو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
خراسان رضوی، مشهد
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارمند پشتيبانی فروشحداقل مدرک كاردانی آشنایی با آفيس رو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
البرز، کرج
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارشناس فروش و بازاريابیآقاحداقل كارشناسیآشنايی با بازار...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
تهران
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارشناس فروش و بازاريابیآقاحداقل كارشناسیآشنايی با بازار...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
فارس، شیراز
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- مدير فروش و بازاريابی آقاحداقل كارشناسی تسلط به بازار لو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
کرمانشاه
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- مدير فروش و بازاريابی آقاحداقل كارشناسی تسلط به بازار لو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
مازندران، ساری
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارمند پشتيبانی فروشحداقل مدرک كاردانی آشنایی با آفيس رو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
مرکزی، اراک
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارمند پشتيبانی فروشحداقل مدرک كاردانی آشنایی با آفيس رو...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 1 هفته پیش
گروه صنعتی انتخاب
کرمان
گروه صنعتی انتخاب از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگی در ايران جهت تكميل كادر تخصصی خود از افراد با تجربه واجد شرايط دعوت به همكاری می نمايد.- كارمند پشتيبانی فروشحداقل مدرک كاردانی آشنایی با آفيس رو...
مشاهده آگهی
اولین کسی باش که آگهی‌های استخدام گروه صنعتی انتخاب در شهر تهران رو می‌بینه
پنج‌شنبه 1 آبان 1399، ساعت 21:00