شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین)

شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین)

تهران،تهران
بیشتر بخوانید

درباره شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین)

25 آگهی استخدام

2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس امنیت شبکهشرح وظایف:نظارت بر توپولوژی شبکه و حصول اطمینان از اعمال سیاست های امنیتی (در محیط های عملیاتی شرکت و مشتریان)ارائه راهکار ام...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- برنامه نویس جاواشرح وظایف:طراحی و پیاده‌سازی نیازهای استخراج ‌شده‌ی مشتریبهبود سامانه موجود و تلاش در جهت توسعه ویژگی‌های جدیدمهارت‌های مورد نی...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- تحلیلگرشرح وظایف:استخراج نیازمندی‌های مشتری از طریق برگزاری جلسات، مطالعه مستندات، و غیرهمستندسازی نیازمندی‌های استخراج شده در فرمت استاندارد.ط...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس SOCشرح وظایف:بهینه سازی و توسعه SIEMارائه گزارشات و داشبورد های کارآمد جهت تحلیل رخدادهای امنیتی تحلیل لاگ ها و ارائه روش های رفع False...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت کارشناس SQL Server در نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس SQL Serverشرح وظایف:نصب/ راه اندازی و نگهداری پایگاه دادهنصب/راه اندازی و نگهداری Oracle DataGuardمانیتورینگ دائمی پایگاه داده عیب یابی...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- آزمونگرشرح وظایف:توانایی کار در محیط برنامه نویسی Agile و به خصوص اسکرامتست کدهای تولید شده توسط برنامه‌نویسان و استخراج مشکلات احتمالیمستندساز...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- پشتیبان و ادمین لینوکسشرح وظایف:تحقیق و توسعه جهت انجام و پیاده‌سازی Task جدید.انجام امور برنامه‌نویسی، جهت محصولات درون تیمی برای انجام عملیات...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- مهندس تست نرم افزارشرح وظایف:توسعه اسکریپت و کد به‌منظور اتوماتیک‌سازی تست سیستم‌هاپیاده‌سازی زیرساخت تست به‌منظور تسهیل تست نرم‌افزار توسط تست...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس آمار و ارزیابیشرح وظایفتحلیل داده های سازمانی و غیر سازمانی و ایجاد ساختار و دیتا مدل هاپالایش داده ها ی دریافتی و یافتن تناقضات آنهامس...
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس تست نفوذ شرح وظایف:ارزیابی امنیتی و تست نفوذ برنامه های کاربردی وبارزیابی امنیتی و تست نفوذ برنامه های کاربردی موبایل (Android_ IOS)تهی...
مشاهده آگهی
کمپین آن‌ها را به کار بازگردانیم
شنبه 18 مرداد 1399، ساعت 20:30