شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین)

شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین)

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین)

31 آگهی استخدام

آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس لینوکسشرح وظایف:پیاده سازی و نگهداری سرویس های تحت لینوکسنصب، پشتیبانی و عیب یابی نرم افزارهای تحت لینوکسآنکال در ساعات غیر اداریمهارت‌...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس پایش امنیت شرح وظایف:برنامه ریزی، اجرا و راهبری پایش امنیتیبازرسی و پایش سامانه های اطلاعاتی، رویه های مدیریت و کنترل های امنیتی حصول ا...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس SREشرح وظایف: نگهداری و راه اندازی سرویس های بخش میان افزار ، برای این منظور آشنایی با بخشی از موارد ذکر شده نیز کافی می باشدمهارت‌ها...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس مایکروسافتشرح وظایف:پیاده سازی و نگهداری سرویس های تحت ویندوزنصب، پشتیبانی و عیب یابی نرم افزارهای تحت ویندوزآنکال در ساعات غیر اداریمه...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس فنی عملیاتمهارت‌های مورد نیاز:Net freamwork Knowledgeآشنایی با مفاهیم پایگاه داده SQL Serverآشنایی با مفاهیم پایه سیستم عاملWindows Ser...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- طراح UI/UXشرح وظایف:ارتباط با کاربران (اعم از درون سازمان و بیرون سازمان) به‌منظور درک نیاز واقعی کاربران از منظر تجربه کاربریمطالعه و شناسایی ...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس کنترل پروژهشرح وظایف:تهیه مستندات برنامه‌ریزی بر اساس استاندارد PMBOKبرنامه‌ریزی و تهیه WBSمدیریت منابعمدیریت هزینه هاپیگیری انجام امور...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- php developerشرح وظایف:ارتقای سامانه های پیاده سازی شده به وسیله php آشنایی کامل با فریم ورک Laravel مورد نیاز می باشد آشنایی با Nuxt.js برای ب...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس آمار و ارزیابیشرح وظایف:تحلیل داده های سازمانی و غیر سازمانی و ایجاد ساختار و دیتا مدل هاپالایش داده های دریافتی و یافتن تناقضات آنهامس...
مشاهده آگهی
آگهی کارپیشه 3 هفته پیش
شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم(داتین)
تهران
شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) استخدام می نماید.- کارشناس امنیت شبکهشرح وظایف:نظارت بر توپولوژی شبکه و حصول اطمینان از اعمال سیاست های امنیتی(در محیط های عملیاتی شرکت و مشتریان)ارائه راهکار امن...
مشاهده آگهی
اولین کسی باش که آگهی‌های استخدام شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم(داتین) در شهر تهران رو می‌بینه
جمعه 9 آبان 1399، ساعت 10:20