شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)

شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)

7 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس طراحی محصول(کد: HR07) آقاحداقل لی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس R&D(کد :HR04) آقا حداقل لیسا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس سیستم ها و استراتژی(کد: HR02) آقا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- تکنسین تعمیرات و نگهداری(کد: HR06) آقاحدا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس طراحی و گرافیک(کد:HR01)آقا حداقل ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس فنی تعمیرات و نگهداری(کد: HR05) آ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت فردوس کاران امید (ایلیا استیل)
تهران
گروه صنعتی ایلیا استیل از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه در ایران جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس حسابداری (کد: HR03) خانمحداقل لی...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
سه‌شنبه 30 دی 1399، ساعت 12:51