شرکت گسترش ارتباطات مبنا

شرکت گسترش ارتباطات مبنا

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت گسترش ارتباطات مبنا

8 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
شرکت گسترش ارتباطات مبنا (مبنا تلکام) از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- كارشناس فروش سازمانی مسلط به اصول و فنون مذاكره و برگزاری جلسات فروش آشنایی با نرم افزارهای word, excel حداقل 1 سال...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
شرکت گسترش ارتباطات مبنا (مبنا تلکام) از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- سرپرست فروش سازمانی مدرک تحصيلی حداقل ليسانس در رشته مرتبط شناسایی و توسعه مشتريان در كسب و كار برگزاری جلسات با س...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
شرکت گسترش ارتباطات مبنا (مبنا تلکام) از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بازارياب تلفنی سابقه كار مرتبط علاقه مند به امور بازاريابی دارای انگيزه بالا در كار و دارای سخن وری و فن بيان مناس...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
- NOC Master Ticketing and following the requests Setting up telecommunication centers, infrastructure, pop sites and configuring new network devices for customer side or for the network infrastr...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
شرکت گسترش ارتباطات مبنا (مبنا تلکام) از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- كارشناس فروش B2C اداره امور اداری و پشتيبانی نمايندگان انجام كارگروهی و تعامل سازنده با نمايندگان نظارت بر روند كا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
شرکت گسترش ارتباطات مبنا (مبنا تلکام) از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- كارشناس مالی و حسابداری انجام عمليات مالی و حسابداری روزانه گزارش گيری و انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد (ماليات ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
- NOC Expert University degree: BSc or higher degree in IT, Software Eng. or other related fields Minimum 2 year of relevant experience Practical knowledge of the IT Monitoring, Ticketing &...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت گسترش ارتباطات مبنا
تهران
شرکت گسترش ارتباطات مبنا (مبنا تلکام) از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- كارشناس مشتری يابی (ايجاد سرنخ) با سابقه كار ترجيحاً مرتبط علاقمند به كار بازاريابی و بازارسازی توانمندی شناسایی ش...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
یک‌شنبه 28 دی 1399