دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره دانشگاه آزاد اسلامی

1 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
دانشگاه آزاد اسلامی
استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرستاری بیمارستان های تابعه خود ( بیمارستان های بوعلی، امیرالمومنین(ع) و فرهیختگان ) تعداد 104 نفر از پرستاران واجد شرایط را جهت...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
جمعه 3 اردیبهشت 1400، ساعت 17:05