شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)

شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)

هرمزگان،کیش
بیشتر بخوانید
درباره شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)

12 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- مدیر بازاریابیشرح وظایف اصلی:تدوین و توسعه برنامه‌های بازاریابیسازماندهی و برنامه‌ریزی اهداف بازاریابی و همسوکردن آن...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس توسعه‌دهنده کسب ‌و‌ کار فینتک (پرداخت موبایلی)شرح وظایف اصلی:تحقیق در مورد کسب‌ و‌ کار و سنجش شرایط توسعه با...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس تحلیلگر کسب ‌و‌ کارشرح وظایف اصلی:شناسایی مشکلات و فرصت‌های مربوط به کسب و کارهای آنلاین و ارائه راهکارتحلیل...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- رئیس اداره امور مشتریانشرح وظایف اصلی:تدوین برنامه، حفظ و نگهداری مشتریان سازمانینظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس devopsدانش و مهارت‌های مورد نیاز:مسلط به Dockerمسلط به Gitمسلط به سیستم عامل لینوکسمسلط به Bash scriptآشنا ب...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس تضمین درآمد و کشف تقلبشرح وظایف اصلی:مشارکت در اجرای استراتژی و جاری سازی فرهنگ RAFM در شرکتاطمینان از اجرای...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروس انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس منابع انسانیشرح وظایف اصلی:انجام امور اداری و منابع انسانی با تمرکز بر جذب و استخدامدانش و مهارت‌های مورد نی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروس انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس توسعه‌دهنده شبکه پذیرندگی اینترنتیشرح وظایف اصلی:عقد و مدیریت قرارداد با پذیرندگان آنلاین کلیدیشناسایی مشتری...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروس انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس نگهداری پلتفرم و راهبری سامانه‌هاشرح وظایف اصلی:رفع مغایرت ارائه گزارشات و امور مربوط به کار با دیتاراهبری و...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروس انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- کارشناس مالک محصول (product owner)شرح وظایف اصلی:مشخص کردن نقشه راه و فازبندی پروژهمشخص کردن لیست ویژگی‌های اصلی و ک...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروس انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- توسعه دهنده Back-Endشرح وظایف اصلی:توسعه‌دهنده پنل و داشبورد مدیریتیدانش و مهارت‌های مورد نیاز:مسلط به زبان برنامه‌ن...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
شهر کیش
شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) برای توسعه نیروس انسانی خود دعوت به همکاری می‌ نماید.- برنامه نویس جاواشرح وظایف اصلی:امکان‌سنجی و تحلیل درخواست‌ها و نیازمندی‌ها و تبدیل آن‌ها به کدهاکامپایل کدها و اصلاح...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
جمعه 8 اسفند 1399، ساعت 09:28