مدرسه عالی کسب و کار ماهان

مدرسه عالی کسب و کار ماهان

آموزش و تحقیقات
تهران،تهران
تهران،خیابان سهروردی شمالی،میرزایی زینالی شرقی،پلاک 51
بیشتر بخوانید
درباره مدرسه عالی کسب و کار ماهان
با همکاری مدیران برتر که در زمینه های صنعت و خدمات فعال می باشند، ما در جهت انتقال دانش کاربردی به مدیران آینده گام بر می داریم .رسالت ما آموزش بر مبنای علم، مهارت و هنر مدیریت می باشد.
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
یک‌شنبه 5 بهمن 1399، ساعت 17:45