کارگاه خانگی الکترونیک محمد

کارگاه خانگی الکترونیک محمد

تولید
سایر
اصفهان،سده لنجان
1 تا 10 پرسنل
تاسیس شده در سال 1395
سده لنجان سه راه استقلال کوچه شهید خداداد ادیبی
بیشتر بخوانید
درباره کارگاه خانگی الکترونیک محمد
کارگاه خانگی الکترونیک محمد در حوزه الکترونیک رزین وپوشاک فعالیت می کند تلاش می‌کند که محصول یا کلای با کیفیت به دست شما برسد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 1 اسفند 1402، ساعت 21:38