شرکت اکسین صنعت

سایر
تهران،تهران
1 تا 10 پرسنل
تاسیس شده در سال 1389
تهران خ ستارخان خ باقرخان
بیشتر بخوانید
درباره شرکت اکسین صنعت

1 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
اکسین صنعت
تهران، تهران، ستارخان باقرخان
استخدام آساناستخدام آسان
حسابدار آقا تمام وقتمسلط به نرم افزار هلوآشنا به انبار گردانیآشنا به :قوانین مالیاتیمعاملات فصلیارزش افزودهتنظیم دفاتر و اسناد
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
دوشنبه 29 دی 1399، ساعت 13:05