شرکت داروسازی دکتر عبیدی

شرکت داروسازی دکتر عبیدی

تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت داروسازی دکتر عبیدی

10 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس جذب و استخدامایجاد و انتشار آگهی های استخدامی در پورتال های مختلفایجاد ارتباط با کاندیداهای بالقوه از طریق شبکه های اجتماعی و...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس برنامه نویس و توسعه سیستم برنامه نویسی با برنامه های MVC و پیشبرد پروژه های برنامه نویسی سازمان تهیه و ارایه گزارشات دوره ای ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس منابع انسانیما به دنبال تعدادی کارشناس منابع انسانی علاقه مند به همکاری در حوزه های ذیل هستیم: - جذب و استخدام- جبران خدمات -...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارگر انبار جابجایی و جاگذاری کالاها در انبار رعایت حفاظت فیزیکی و امنیت انبار از طریق چیدمان صحیحثبت دما و رطوبت اقلام و کالاها و ار...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس مهندسی صنایعتهیه پیش نویس برنامه تولید از طریق تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات تهیه گزارشات KPI های حوزه های عملیاتی برنامه ری...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین برنامه ریزی بلند مدت تولید با توجه به موجودی های جاری محصولات سازمان برنامه ریزی تامین مواد اولیه و ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس پایگاه دادهتوسعه پایگاه داده ها نظارت، پشتیبانی و نگهداری از پایگاه داده هاطراحی معماری بانک‌های اطلاعاتی جهت افزایش سرعت و ک...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- رئیس کنترل و آنالیز محصولمدیریت و نظارت بر فرایند کنترل کیفیت محصولات ساخته شدهتدوین و بازنگری کلیه دستورالعمل های مرتبط با فرایند کن...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارگر تولید به کار گیری دستگاه های مورد استفاده در خط تولید بررسی وضعیت دستگاه ها و تکمیل فرم های وضعيت آنها آشنایی با استانداردها ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
استان تهران
شرکت داروسازی دکتر عبیدی از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- سرپرست تولید ابلاغ برنامه تولید به اپراتورها و پایش عملکرد افراد و دستگاه های موجود در خط تولید و یا بسته بندی پایش سرویس های اولیه ن...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
یک‌شنبه 5 بهمن 1399، ساعت 17:37