بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره بانک پاسارگاد

30 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
کرمان
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
گیلان
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
مرکزی
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
خوزستان
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
مازندران
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس امور حقوقیخانم ها متولد 1370-01-01 به بعد، آقایان متولد 1368-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف ا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
آذربایجان شرقی، تبریز
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- منشیخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
یزد، یزد
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
فارس
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
سیستان و بلوچستان
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- بانکدارخانم ها متولد 1371-01-01 به بعد، آقایان متولد 1369-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
بانک پاسارگاد
قم
بانک پاسارگاد از متخصصین واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس امور حقوقیخانم ها متولد 1370-01-01 به بعد، آقایان متولد 1368-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف ا...
مشاهده آگهی
اولین کسی باش که آگهی‌های استخدام بانک پاسارگاد در شهر تهران رو می‌بینه
یک‌شنبه 16 آذر 1399، ساعت 01:11