شرکت پیشگامان معمارى آریا

شرکت پیشگامان معمارى آریا

تهران،تهران
بیشتر بخوانید
درباره شرکت پیشگامان معمارى آریا

6 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پیشگامان معماری آریا
تهران
شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس ارشد خرید و سفارشات ترجیحا آقالیسانس، فوق لیسانس صنایع3 س...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پیشگامان معماری آریا
تهران
شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس مهندسی فروش تعداد: 5 نفرلیسانس و فوق لیسانس معماری یا طراح...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پیشگامان معماری آریا
تهران
شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس حسابداری تعداد: 3 نفرلیسانس و فوق لیسانس حسابداریحداقل 1 س...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پیشگامان معماری آریا
تهران
شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس مهندسی فروش آقاتعداد: 5 نفر لیسانس و فوق لیسانس عمران2 سا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پیشگامان معماری آریا
تهران
شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس ارشد فروش صادرات لیسانس و فوق لیسانس3 سال سابقه کارمحل خدم...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
شرکت پیشگامان معماری آریا
تهران
شرکت پیشگامان معماری آریا به منظور توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.- سرپرست کنترل کیفی آقالیسانس و فوق لیسانس مواد (سرامیک) 3 سال سابق...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
چهارشنبه 1 بهمن 1399، ساعت 15:14