انتشارات خیلی سبز

انتشارات خیلی سبز

تهران
بیشتر بخوانید
درباره انتشارات خیلی سبز

43 آگهی استخدام

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس امور اجراییشرح موقعیت شغلی:کنترل و نظارت بر پیشرفت فعالیت های پروژهتکمیل دیتابیس پروژه ها و محاسبه درصد پیشرفت پروژه هاتهیه گزارش ها...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
- مدیر زنجیره تامینشرح موقعیت شغلی:Supply chain director directs an organization’s overall supply chain management, including supply and purchasing, distribution, inventory and production planning. Ev...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس زنجیره تامین چاپشرح موقعیت شغلی:برنامه ریزی و کنترل فرایند چاپثبت اطلاعات در CRM و تهیه گزارش های مدیریتیآشنایی به امور انبارداریکنت...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس ارشد بازرگانی خرید آقاشرح موقعیت شغلی:بررسی سفارشات خریدانتخاب مناسب ترین کالا، خدمات و منابع خریدتعیین منابع خریدبررسی اسناد حمل کا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس مدلسازی فرآیندهاشرح موقعیت شغلی:شناسایی فرآیندهای سازمانیشبیه سازی و مدلسازی فرآیندهای سازمان با زبان BPN2طراحی فرم ها و اسناد مورد ...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
- مدیر توسعه بیزینس های جدیدشرح موقعیت شغلی:To examine new opportunities in current and potential markets.• To prepare a comprehensive budget that delivers the greatest value to all businesses.• To le...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- نمونه خوان و ویراستار فنیشرح موقعیت شغلی:نمونه خوانیویرایش فنینسخه پردازیشرایط احراز:مسلط به ویرایش فنی و ادبیآشنایی با متون داستانی (کودک و...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- سرپرست R&Dشرح موقعیت شغلی:جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات در مورد پروفایل جمعیت شناسی مشتری، ترجیحات و رفتار های آنها برای شناسایی مشتریا...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس بازرگانی داخلی آقاشرح موقعیت شغلی:انجام کلیه امور مربوط به خرید واحد بازرگانیپیگیری کلیه امور مربوط به سفارشات و حمل و نقلپیگیری ام...
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
انتشارات خیلی سبز
استان تهران
انتشارات خیلی سبز از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.- کارشناس برنامه ریزیشرح موقعیت شغلی: پیگیری برنامه زمان بندی پروژه ها تهیه زمان بندی پروژه تهیه فرمت گزارشات ماهانه، هفتگی و غیره به روزرسانی...
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
دوشنبه 6 بهمن 1399، ساعت 22:10