کار اردبیل
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
www.karlancer.comدر وبسایت کارلنسر  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 80,000 - 260,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 25 - 3 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه - پاداش - پورسانت - پاداش عملکرد مفید - یونیفرم سازمانی - بیمه تامین اجتماعی - وعده غذایی - حقوق توافقی و عالی در صورت عملکرد مناسب
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
همکار خانم جهت کار در گلخانه گوجه فرنگی آدرس ؛ شهرک گلخانه ای واحد گلخانه ای نوری هرس بوته حذف علف های هرز گلخانه بار چینی بسته بندی و امور مربوط به گلخانه ساعت کار
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 6 - 9 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 25 - 6 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 5 - 6 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 25 - 4 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
به یک نیروی مبتدی جهت کار در تعویض روغنی نیازمندیم با سلام به یک نیروی مبتدی زیر ۲۵سال با ادب خوش رفتار و منظم در ساعت کاری جهت کار در تعویض روغنی نیازمندیم ساعت اتوسرویس...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:21