کارگر ساده
ایلام، ایلام
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در ایلام
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ایلام
یک کارگر ساده ، خانم جهت کار در رستوران جهت اشنایی با شرایط کار
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایلام
حقوق 25 - 3 تومان
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایلام
کارگر کارواش خوازم باحقوق خوب ساعت ۹تا ۱۸ادرسه هم ها دور میدانه چغاسبز کارگر زرنگه بو پول خوب دمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ایلام
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ایلام
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ایلام
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 45 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 6 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ایلام
یه خمیر گیر ماهر (استاد کار )در نانوایی ریزشی با دستمزد بالا استخدام میشود کارگر
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ایلام
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 35 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 3 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ایلام
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ایلام
حقوق 4 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ایلام
نیازمند نگهبان ۲۴ ساعته ساختمان نیمه کاره امکانات کامل
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (چند ساعت پیش)
مجموعه رستوران جو
 در سراسر کشور
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ایلام
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:05