چه کاری؟
مازندران، چالوس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در چالوس

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
محمدرضا عابدینی
 در چالوس - خط هشت
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مصطفی پورکلهر
 در چالوس
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
خانوم نصیری
 در چالوس - خط هشت
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
یوسف
 در چالوس - نمک آبرود
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
شاهرخ
 در چالوس - سردآبرود
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
نیکان سازه کاسپین
 در چالوس - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در چالوس - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در چالوس - خط هشت
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
امکان دورکاری
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در چالوس - دارکلاه
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در چالوس - سردآبرود
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
حقوق 3 - 5 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در چالوس
حقوق 12 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در چالوس - تازه آباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
ایمان میرالی
 در چالوس - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 02:42