چه کاری؟
مازندران، چالوس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در چالوس

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چالوس
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چالوس
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چالوس
امکان دورکاری
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چالوس
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چالوس
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چالوس
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در چالوس
حقوق 9,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در چالوس
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس - عمران و ساختمانی
پروژه‌ای
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس - عمران و ساختمانی
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در چالوس
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در چالوس
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در چالوس
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چالوس - عمران و ساختمانی
حقوق 3,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در چالوس
امکان دورکاری
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 04:34