درود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!

استخدام در درود

بیمه سامان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساندورکاریاستخدام چند نفراستخدام 10 نفر
نمایندگی 1166بیمه سامان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 100 نفر
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازدورکاریاستخدام چند نفراستخدام 50 نفر
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26312 فرصت شغلی : مکانیک صنعتی 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : مکانیک ⏺حداکثر س...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26315 فرصت شغلی : برقکار صنعتی 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : برق ⏺حداکثر سن :...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26313 فرصت شغلی : کارشناس برق قدرت 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : کارشناسی▫️ رشته : قدرت ⏺حدا...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26314 فرصت شغلی : خط توليد 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : راهنمایی▫️ رشته : مهم نیست ⏺حداکثر ...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26311 فرصت شغلی : صنایع 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : کارشناسی▫️ رشته : صنایع ⏺حداکثر سن : 3...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26310 فرصت شغلی : کارشناس HSE 🚻جنسیت : مهم نیست▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : کارشناسی▫️ رشته : ایمنی و ب...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در استخدام و کاریابی
📣📣 نیروی:#کارگرساده آقا زمینه فعالیت:فروشگاه مبلمان سن :35 سال ساعت کار : 8 الی 18 مدرک تحصیلی :سیکل ظاهر خوب و موجه حقوق: قانون کار و مزایا بیمه تامین اجتماعی دارد تاریخ ثبت:1400/1...
شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 5 نفر
تهران
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازدورکاری
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26309 فرصت شغلی : کارشناس صنایع 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : کارشناسی▫️ رشته : صنایع ⏺حداکث...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏️ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26308 فرصت شغلی : اداری 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : فوق دیپلم▫️ رشته : کامپیوتر ⏺حداکثر س...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26307 فرصت شغلی : کارگر کفاش و چسبکار 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : مهم نیست ...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26306 فرصت شغلی : کارگر چرخکار 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : مهم نیست ⏺حداکث...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26305 فرصت شغلی : کارگر ساده 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : راهنمایی▫️ رشته : مهم نیست ⏺حداک...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26301 فرصت شغلی : تاسیسات 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : مهم نیست ⏺حداکثر سن :...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26300 فرصت شغلی : اپراتور تولید 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : دیپلم رشته های ...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26299 فرصت شغلی : جوشکارco2برق وارگون 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : به بالا ⏺...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26294 فرصت شغلی : اداری 🚻جنسیت : خانم▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : فوق دیپلم▫️ رشته : به بالا ⏺حداکثر س...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26304 فرصت شغلی : کارشناس فنی 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : کارشناسی▫️ رشته : ب بالا ⏺حداکثر...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26303 فرصت شغلی : خط توليد 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : راهنمایی▫️ رشته : مهم نیست ⏺حداکثر ...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی آرمان توس
🔉🔉🔉 فرصت شغلی امروز1400/10/26 ✏ ثبت رزومه رایگان در تلگرام 👈 @estekhdam511Bot ✅ کد : 26302 فرصت شغلی : کارگر ساده 🚻جنسیت : آقا▫️ تاهل : مهم نیست ⏺تحصیلات : دیپلم▫️ رشته : مهم نیست ⏺حداکثر س...
در استان خراسان رضوی
1 روز پیش در کاریابی فن آوران
دورکاری
🔵 فرصت شغلی جدید ▪️ #کد15456 تاریخ درخواست: 1400/10/26 ▫️ استخدام #کارگرساده 🔸 مدرک تحصیلی: ديپلم - رشته تحصیلی: مهم نيست 🔹 جنسیت: مرد - وضعیت تاهل: مجرد - سن: تا35 🔸 سابقه کار: مهم ني...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 27 دی 1400، ساعت 10:37